ASELSAN Özkaynaklı AR-GE Projeleri Üniversite ve Sanayi İşbirliği Töreni Yapıldı

ASELSAN Özkaynaklı AR-GE Projeleri Üniversite ve Sanayi İşbirliği Töreni Yapıldı


Törende, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün bir konuşma yaptı. Prof. Dr.Haluk Görgün, üniversitelerdeki kadronun akademik bilgi birikiminden ve öğrencilerin yenilikçi fikirlerinden maksimum düzeyde istifade etmek için özellikle üniversitelerle işbirliği içerisinde AR-GE projeleri gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyledi. Görgün, 2018 yılında 22 üniversite ile yürütülen 46 özkaynaklı AR-GE projesi kapsamında bugüne kadar üniversitelere verilen toplam proje tutarının ise 14 milyon dolara yaklaştığını ifade etti.  

Prof. Dr. Haluk Görgün, konuşmasında yenilik ve teknolojiyi sürdürülebilir kılmak amacıyla 2017-2018 döneminde başlatılan ASELSAN Akademi’ye de değindi. ASELSAN Akademi ile kurum çalışanlarının lisansüstü eğitimi sırasında alacakları derslerin ve yapacakları test çalışmalarının sanayide çalıştıkları projelere göre şekillenmesini hedeflediklerini söyleyen Görgün, üniversitelerde doğan yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine ve pazarda kendine yer bulabilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Prof. Dr. Haluk Görgün konuşmasına şöyle devam etti: “ASELSAN Akademi kapsamında üniversitelerin ASELSAN'ın 5 sektöründe bulunan ve değeri 1.5 miyar TL'nin üzerinde olan laboratuvar, entegresyon ve test altyapılarını kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Üniversitelerin yanı sıra özkaynaklı AR-GE projelerinde teknokent şirketleri ve KOBİ'lerle yaptığımız işbirliklerinin de stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bize büyük katkılar sunduğuna inanıyoruz.”

Günün anısına teşekkür plaketi verilmesinin ardından imza föyüne imza atılmasıyla tören sona erdi.

Sosyal
Medya
Bize Ulaşın+90 312 441 55 61